Patientombuddet

Her er siden som, iflg. hjemmesiden selv, skal fungere som én samlet indgang for patienter, som ønsker at klage over den faglige behandling i det danske sundhedsvæsen. Den 1. januar oprettes Patientombuddet som en ny myndighed under Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Med etableringen af patientombuddet styrkes patienternes retsstilling med en udvidet og lettere klageadgang og en […]

Nationalt Patientindeks

Digital Sundhed og sundhed.dk er i gang med at etablere første version af Nationalt Patientindeks (NPI 1) til patienter og praktiserende læger. Det skulle efter sigende gøre det nemmere for patienter at skabe overblik over sine sundhedsdata, alt lige fra medicinprofil til prøvesvar. Tilsvarende adgang for praktiserende læger. Læs mere om projektet, der lanceres marts […]