Definition af autoimmunitet

Citeret fra Gyldendals Leksikon: ‘autoimmunitet, tilstand, der opstår ved, at organismen producerer antistoffer og lymfocytter, som reagerer med organismens egne bestanddele (“selv”). “Selv” optræder som antigen, autoantigen. Autoimmune sygdomme opstår, hvis autoimmunitet fører til beskadigelse af væv og organer. Immunsystemet er indrettet således, at det på molekylært niveau kan skelne “selv” fra “ikke-selv”. Organismens normale, […]