Ændring af tilskud til mavesårsmedicin per 15. november 2010

Vi har truffet beslutning om, at lægemidlerne omeprazol, lansoprazol og pantoprazol fortsat skal have generelt tilskud, og tilskuddet til de øvrige lægemidler inden for gruppen fjernes. (Citat fra meddelelsen fra Lægemiddelstyrelsen) via Ændring af tilskud til mavesårsmedicin per 15. november 2010. Så det betyder, at vi der er på bl.a. nexium skal finde andre måder […]

Oesofagus-manometri

– eller sagt på dansk: Undersøgelse af spiserørets muskelfunktion, også kaldet en videomanometrisk undersøgelse. Du møder op fastende i mindst 6 timer inden undersøgelsen, dog må du ryge og drikke vand indtil 2 timer før. Selve undersøgelsen foregår ved hjælp af en tryksonde, som føres gennem næsen og ned i mavesækken, hvorved trykket i lukkemusklen […]

Ask the Expert: Raynaud’s Phenomenon – Consults Blog – NYTimes.com

New York Times’ Health section recently covered this story about Raynaud’s Phenomenon – there is also good advice in the comments below the article. New York Time’s sundhedssektion beskrev for nylig Raynaud’s Fænomen. Her er gode råd og også kommentarer, som svares af NYT’s lægeekspert. Ask the Expert: Raynaud’s Phenomenon – Consults Blog – NYTimes.com.