Influenza A (H1N1)

Hvordan skal vi forholde os, os med kroniske sygdomme? Skal vi alle stå i kø hos lægen og blive vaccineret, eller er det kun de af os der har aktivitet i vores kroniske sygdom. F.eks. patienter i anti-inflamatorisk behandling? Sundhedsstyrelsen har givet retningslinjer for, hvem der skal tilbydes vaccination: Personer med nedsat lungefunktion, astma, hjertekarsygdomme, […]

Definition af autoimmunitet

Citeret fra Gyldendals Leksikon: ‘autoimmunitet, tilstand, der opstår ved, at organismen producerer antistoffer og lymfocytter, som reagerer med organismens egne bestanddele (“selv”). “Selv” optræder som antigen, autoantigen. Autoimmune sygdomme opstår, hvis autoimmunitet fører til beskadigelse af væv og organer. Immunsystemet er indrettet således, at det på molekylært niveau kan skelne “selv” fra “ikke-selv”. Organismens normale, […]