Patientombuddet

Her er siden som, iflg. hjemmesiden selv, skal fungere som én samlet indgang for patienter, som ønsker at klage over den faglige behandling i det danske sundhedsvæsen. Den 1. januar oprettes Patientombuddet som en ny myndighed under Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Med etableringen af patientombuddet styrkes patienternes retsstilling med en udvidet og lettere klageadgang og en […]